1-1/2" x 3/4" PVC Reducing Coupling Sch. 40

1-1//2/" x 3//4/" PVC Reducing Coupling Sch. 40